Blomsterfestival

facebook_iconBlomsterfestival logo m. tekst

 

 2018

Årets blomsterfestival var en stor succes

Under og efter Blomsterfestival 2017 fik vi rigtig mange gode idéer til, hvordan både udstillere og publikum kunne tænke sig, at Blomsterfestival 2018 skulle forløbe. Styregruppen funderede meget over alle disse inputs, og kom til den konklusion, at der var en vis mening i at vende lidt tilbage til den måde, som Festivalen blev afviklet på i de tidligere tider. Det vil sige stor mangfoldighed af udstillere, mindre udbud af underholdningsaktiviteter og selvfølgelig plads til, at publikum kunne sidde og nyde tilværelsen med evt. mad og drikke. En ting, der heller ikke kunne gås på kompromis med, var kvaliteten af blomsterdelen og den mindskede underholdningsdel.

Det mindre udbud af underholdning gjorde så, at arealerne ned mod åen, hvor der før havde været friluftsscene, nu udelukkende kunne bruges til rekreativt område, og hvor der på den nederste del kunne være forskellige former for opvisninger. Efter sigende blev denne prioritering ganske vellykket. Og så skal det jo heller ikke være nogen hemmelighed i, at der blev sparet mange penge på, at der ikke skulle være morgenmadstelt. Neddroslingen af udgifterne til bl.a. materiel og underholdning gjorde så også, at Festivalen igen genererede et ganske pænt overskud, der som bekendt går til udvikling af Botanisk Have.

Selv om der i år blev ændret på nogle på Festivalens ”traditioner”, var der i hvert fald én ting, som ikke blev ændret, nemlig udnævnelse af Årets Knop i Bangsbo. I år blev udmærkelsen tildelt Kaj Andersen fra Flauenskjold, der er mangeårigt medlem af Alpine Garden Society. Kaj formidler på fornemste vis viden om Bangsbo Botaniske Have gennem de mange foredrag, han afholder i ind- og udland, og er på den måde en værdig ambassadør for Haven – vi påskønner i høj grad Kajs arbejde.

Den 23. Blomsterfestival var også beriget med særdeles godt vejr – solskin begge dage med lidt vind om søndagen. Denne omstændighed gjorde så, at publikum havde både tid og lyst til at blive længe i Haven, og foruden at se på alle udstillernes fortræffeligheder, så blev der også kigget godt og grundigt på alle Havens anlæg, der endnu ikke var mærket af tørke – det kom først langt senere.

Men uden utrolig stor opbakning fra sponsorer, Havens personale samt et væld af frivillige, kunne det ikke lade sig gøre at stable en Blomsterfestival på benene, men denne opbakning har vi så sandelig, så stor tak til alle implicerede!

 Oprydning overstået kl. 19.02 – det er vist rekord.                                                                        Vi ses til Blomsterfestival den 1. og 2. juni 2019.