Det sker lige nu

Stor donation til Botanisk Have

I november 2019 udgaven af bangsbo-fyren kunne vi orientere om, at der var afsendt ansøgning om støtte til færdiggørelse af område 7 – ”Danmarks Vilde Planter” til A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal.
Det er med den største glæde og begejstring, at forretningsudvalg og bestyrelse i Bangsbo Botaniske Have nu kan orientere om, at A.P. Møller Fonden har kvitteret for ansøgningen med en bevilling på kr. 2.000.000,- til omtalte projekts færdiggørelse!!!!
Dette har afstedkommet, at projektet ufortøvet er igangsat inden for Havens egne økonomiske rammer i sikker overbevisning om, at det udestående beløb – kr. 900.000,- vil kunne skaffes dels fra velvillige sponsorer dels fra Haven selv. Der er således afsendt yderligere en fondsansøgning, som vi forventer svar på i løbet af juni 2020.
Som det allerede kan ses i område 7 (det område der hidtil har været anvendt som P-plads i forbindelse med Blomsterfestivalen) er projektet allerede påbegyndt, og det videre forløb er nu genstand for nøje planlægning i henhold til lagte budgetter og godkendte lokalplaner.
Corona virus eller ej blev det alligevel en dejlig start på en forhåbentlig god dansk sommer. Der er masser af plads i Botanisk Have, så besøg os trygt og nyd, hvad der allerede er sket i område 7 og kommer til at ske løbende hen over året.

På vegne af bestyrelse og forretningsudvalg

Preben Reinholt
Bestyrelsesformand