Info

forside

Medlemsbladet Fyren

CVR-nummer: 32236499

Kontingent:
Enkeltmedlem:   100 kr.
Familiemedlem:  150 kr.
Firmamedlem:    500 kr.

Indmeldelse til kasserer:
Inger Marie Løgager Andersen
Norgesvej 15
9900 Frederikshavn
Tlf. 21 20 44 79
ingerloegager@gmail.com
 

Tast 25160

 
 
 
 
 

GENERALFORSAMLING

Bangsbo Botaniske Haves Venner

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

onsdag den 27. marts 2019 kl. 19 i Gartnerhuset i Bangsbo Botaniske Have, Dronning Margrethes Vej 3.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab og budget
 4. Fastsættelse af kontingent for 2019
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af bestyrelsesmedlemmer i 2019
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. På valg er:  Jytte Tved, Inger-Marie Løgager Andersen, Steen Horshauge
 9. Valg af 2 suppleanter
 10. Valg af revisorer
 11. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest den 1. feb. 2019.
Efter generalforsamlingen vil der blive vist billeder og fortalt om oplevelser på en spændende rejse.
Foreningen vil være vært ved et lettere traktement.

Alle er hjertelig velkommen.