Info

forside

Medlemsbladet Fyren

CVR-nummer: 32236499

Kontingent:
Enkeltmedlem:   100 kr.
Familiemedlem:  150 kr.
Firmamedlem:    500 kr.

Indmeldelse til kasserer:
Inger Marie Løgager Andersen
Norgesvej 15
9900 Frederikshavn
Tlf. 21 20 44 79
ingerloegager@gmail.com
 

Tast 25160

 
 
 
 
 

Beretning 2019

Året 2018 er et år som vi ser tilbage på med forskellige følelser. På mange måder har det været så meget forskelligt fra de foregående år.
Havens 30 års jubilæum har selvfølgelig fyldt meget, men også den meget varme og tørre sommer har tæret på kræfterne.

Skal jeg begynde med starten, så brugte Ellen meget af sin tid i vintermånederne på tilrettelæggelse af blomsterfestival. Det er ikke noget, der bare kommer af sig selv, og det er et stort arbejde Ellen lægger i det. Der er tilladelser, der skal indhentes, der er udstillere der skal kontaktes, og der er ideer der skal tages stilling til osv. osv.

Udbygningen af område 7 har længe været på ønskesedlen. Der har simpelthen ikke været arbejdskraft til at få gang i det. Med fastansættelse af Karel nogle måneder om året ser det ud til, at der sker noget. Oprydningen i området går i gang, der fælles træer i skovbrynet og Hede Danmark venter på frostvejr, så de kan komme ind med de store maskiner for at flise grene og stammer. Øverst i området lå der en masse granitkantsten, der var en gave fra Frederikshavn kommune, og det er jo så rart at have sådan nogen, når der skal anlægges bede. Nogen af dem var næsten helt groet til, så der skulle ryddes op og sorteres. Igen måtte der trækkes på Jørgen Købmand, der er helt fantastisk til at styre sin rendegraver.

En anden ting, der også har været meget diskussion om, er oprensning af Voldgraven omkring Museet. Det skal gøres, er man enige om, men hvordan og hvem der skal betale bliver ved med at ligge i det uvisse. Det nemmeste havde vel været at gøre det i sommers, da den på grund af den lange tørkeperiode næsten var tømt. Vi venter stadig.

Lugeholdet kommer først på banen den 1. onsdag i maj, og ud over nytårskur i januar ser holdet ikke så meget til hinanden i vinterhalvåret. Så denne første mødeaften bliver brugt til en opdatering af hinandens ve og vel og en orientering om situationen omkring drivhuset, der også er en gave fra Vennekredsen. Nu var der endelig kommet en mail, hvori det oplyses, at der gives dispensation til opførelse af drivhus, samtidig også en lovliggørelse af Bonsaihuset og Opformeringshuset.

Blomsterfestivalen løb af stablen den første weekend i juni i forrygende sommervejr. Den var som sædvanlig godt besøgt, og som det plejer, var lørdag dagen der havde den største tiltrækning. Vi havde i Blomstergarderoben fået udvidet med et ekstra telt, og der var godt fyldt op hele tiden. Der var også gang i salget af de planter som Ellen og co. havde fremtryllet. Salget af honning gik rigtig godt, og vi havde næsten udsolgt, men der var vist også noget med, at bierne ikke havde været så flittige, som de sommetider har været.

Ellens mareridt denne sommer var varmen og tørken. Der skulle vandes uafbrudt, og så stod vandingsanlægget pludselig af, det så ud til at være et større arbejde og udgift at få det op at køre igen. Alle spande og tønder kom i brug, og så var der fast rutefart mellem vandhanen og de tørkende planter. Sådan gik der flere uger. På et tidspunkt hørte jeg Ellen sige: ”Jeg er træt af det her, bare jeg kunne lave noget andet, om det så skulle være at klippe hæk, så ville det være bedre”.

Grillaftenen for lugeholdet blev afholdt i august med et langt bord ned mellem frugttræerne, så vi kunne sidde lidt i skyggen, og der var som sædvanlig god opbakning til det, idet der var ca. 20 der deltog. Det er en af de dage, hvor alle møder op.

En dag i september med jagthornsblæsere trak mange tilskuerne til parken, derimod måtte Haveforeningens plantemarked aflyses. Tørken havde været for hård ved de små planter, så der var ikke noget at sælge eller bytte af.

Spejdernes fakkelløb i oktober er et tilbagevendende arrangement, der plejer at være populær, hvilket det også var denne gang.

Den 29. november var Havens 30 års fødselsdag. Vi kunne godt have brugt noget af sommerens tørke den dag. Der var stort telt i haven, der var lurspil af Ellen og Bo, der var tale af borgmesteren og der var besøg af masser af børnehavebørn, og det regnede. Børnene syntes ikke at være berørt af det – de hyggede sig med at lave fuglekugler og gik på opdagelse rundt i Haven efter fugle, og de røde pølser smagte rigtig godt uanset vejret.

Haven fik mange gaver i anledning af jubilæet, bl.a. 3 stenskulpturer fra en anonym giver, der kommer rigtig meget i Haven. Disse skulle afsløres af borgmesteren, og heldigvis var der lidt ophold i regnen mens det foregik. Til slut var der kaffe og kagemand til alle i det store telt.

Gaven fra Vennerne var 2 Bysted lamper, der skal stå ved stien ind til Gartnerhuset, så vi også kan finde hertil, selv om det er lidt mørkt.

Selv om lugeholdet var stoppet med havearbejdet med udgangen af september, var der flere, der var involveret i jubilæet på en eller anden måde, så en sæsonafslutning var på sin plads i november måned med et stykke smørrebrød og lidt hygge i Gartnerhuset.

En stor tak til alle jer der giver et nap med, for at Haven kan se pæn ud på alle årstider. Tak til alle jer der også støtter Haven økonomisk, og en tak til det faste personale der altid er så positiv, når vi kommer måske bare for at få en lille snak. Tak til bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde.

Ved det efterfølgende bestyrelsesmøde har bestyrelsen konstitueret sig som følgende:

Formand: Inger Nielsen

Næstformand og sekretær: Bent Christiansen

Kasserer: Inger-Marie Løgager Andersen

Menige medlemmer:

Jytte Tved
Steen Horshauge
Sten Frederiksen