Info

forside

Medlemsbladet Fyren


CVR-nummer: 32236499

Kontingent:
Enkeltmedlem:   100 kr.
Familiemedlem:  150 kr.
Firmamedlem:    500 kr.

Indmeldelse til kasserer:
Inger Marie Løgager Andersen
Norgesvej 15
9900 Frederikshavn
Tlf. 21 20 44 79
ingerloegager@gmail.com
 

Tast 25160

 
 
 
 
 
 

GENERALFORSAMLING

Bangsbo Botaniske Haves Venner

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
onsdag den 21. marts 2018 kl. 19
i Gartnerhuset i Bangsbo Botaniske Have

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab og budget
4. Fastsættelse af kontingent for 2018
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af bestyrelsesmedlemmer i 2018
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Inger Nielsen
Sten Frederiksen
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af revisorer
10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest den 1. februar 2018.
Efter generalforsamlingen vil der være almindelig hygge, evt. skal vi se nogle blomsterbilleder fra en spændende rejse.

Foreningen vil være vært ved et lettere traktement.
Alle er hjertelig velkommen.
Bestyrelsen