Info

forside

Medlemsbladet Fyren


CVR-nummer: 32236499

Kontingent:
Enkeltmedlem:   100 kr.
Familiemedlem:  150 kr.
Firmamedlem:    500 kr.

Indmeldelse til kasserer:
Inger Marie Løgager Andersen
Norgesvej 15
9900 Frederikshavn
Tlf. 21 20 44 79
ingerloegager@gmail.com
 

Tast 25160

 
 
 
 
 
 

Referat fra generalforsamlingen

Formand Inger Nielsen bød velkommen til de 20 deltagere, der var mødt frem i Gartnerhuset.

1. Valg af dirigent
Jørgen Steen blev valgt til dirigent.
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter og erklærede generalforsamlingen for lovlig.

2. Formandens beretning
Inger Nielsen aflagde beretning for året 2017.

3. Regnskab og budget
Regnskab 2017 og budget 2018 blev fremlagt af kasserer Inger Marie Andersen.
Regnskab blev enstemmigt vedtaget og budget 2018 taget til efterretning.

4. Fastsættelse af kontingent for 2018
Kontingent for 2018 blev enstemmigt vedtaget og forbliver uændret.
• Enkelt 100 kr.
• Familie 150 kr.
• Firma 500 kr.
5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

6. Fastsættelse af bestyrelsesmedlemmer i 2018
Bestyrelsen fortsætter med 5 medlemmer.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
• Inger Nielsen
• Sten Frederiksen
Blev genvalgt til bestyrelsen.

8. Valg af 2 suppleanter
Valgt blev:
• Bodil Bech Eriksen (1.suppleant)
• Henning Kristiansen (2.suppleant)

9. Valg af 2 revisorer

Valgt blev:
• Ulla Hundborg
• Jytte Brink

10. Eventuelt
Intet under eventuelt

Efter generalforsamlingen viste Herluf Johansen billeder og fortalte om en spændende tur til La Palma.

Beretning 2017

Jeg har lige for nylig været til et foredrag med Helge Qvistorff der fortalte om H.C. Andersen’s eventyrlige rejse til Nordjylland. Han var bl.a. på Børglum Kloster og i Skagen, men han var også på Bangsbo, og i hans dagbogsnotater står der, at det var da det mest vidunderlige sted han endnu havde oplevet. Jeg giver ham så inderlig ret i beskrivelsen af stedet. Hvis han i dag kunne gå en tur rundt i Botanisk Have sammen med os, hvilke eventyr kunne der så ikke være kommet ud af det.
Nå men vi er ikke i 18-hundrede tallet. Vi er i 2017 og…..
Året startede stille og roligt, ganske stille vågnede Haven af sin vintersøvn, og som dagene blev længere og lysere kunne man igen undres over, at det hele piblede frem. De første par måneder i året er Ellen alene og meget af tiden bliver brugt til planlægning af den kommende sæson.
Vi kommer til 1. marts og heldigvis for os og for Haven, så er Karel nu igen en del af den faste stab. Flemming derimod går stadig derhjemme og venter på at græsset skal begynde at gro, så han kan komme i gang med græsslåning og møder først ind omkring 1. april.
Det er de 3 personer sammen med forskellige nyttejobere (i kortere eller længere perioder) vi har kunnet møde her i Haven året igennem. Og ikke at forglemme de mange frivillige der også har taget et nap med.
Den første onsdag i maj møder lugeholdet og således fremdeles hver onsdag aften frem til udgangen af september. Der har været rigtig god fremmøde, lidt afhængig af vejret har vi kunnet være fra et par stykker til omkring 10-12 personer disse onsdage. Rekorden var den 23. august, da var vi 25, men da havde Hans Henrik også gang i grillen, og jeg tror det var årets eneste rigtige sommeraften, vi havde dækket et langt bord ned mellem frugttræerne, og så blev der snakket og hygget.
Der har været flere forskellige arrangementer i Haven i årets løb. Blomsterfestivalen startede godt, der var den første dag en entreindtægt på omkring 30.000 kr. 2. dagen regnede næsten væk og Keld og Hilda blev ikke det trækplaster som vi havde håbet på, dog kunne vi forstå på dem, at de trods alt havde haft en god oplevelse alligevel, de anede jo slet ikke, at vi heroppe havde en Botanisk Have. Der blev også problemer med oprydningen, teltene kunne ikke tages ned om søndagen, de måtte jo blive stående til de blev tørre.
Agnethe Brittasius’s 50 års jubilæumsudstilling, der stod her i en måned, trak mange besøgende, hun var selv meget godt tilfreds og solgte en del af sine udstillede skulpturer, en enkelt (Favnetten) lod hun stå til evigt minde. Den står nu i Rosenhaven, hvor det lille egern før har haft sin plads, det er så til gengæld kommet nærmere til Gartnerhuset, så vi ser det, hver gang vi kommer her til. Der er lidt usikkerhed om hvornår og i hvilken anledning det lille egern er blevet skænket til Haven.
En anden skulptur har også fået plads i Haven. Hel – Lokes datter lavet af stenhugger Flemming Johansen og skænket af et anonymt mangeårigt medlem af vennekredsen. Vi valgte en placering i den gamle del af Haven, så den kunne være i nærheden af Midgårdsormen og Fenrisulven. I Bangsbo Fyren der udkom i dec. kunne i læse lidt af historien om figurerne i den nordiske mytologi.
Andre anonyme givere har også betænkt haven, 5000 kr.er der givet til et nyt bed med Floks, og en trillebør fyldt med påskelilje løg kom en dag trillende hertil. Dejligt når folk ser et godt tilbud i supermarkedet og så tænker på os.
En anden dejlig oplevelse, et par ville gerne meldes ind i Vennekredsen, men samtidig ville de gerne give 10.000 kr. til vedligeholdelse af Haven, ja der er mange måder at støtte på.
Det er ikke alle besøgende i Haven vi er lige glade for. Trip Trap stolene inde i Tehuset blev forsøgt stjålet en tidlig morgen i sept. En morgenfrisk hundelufter opdagede hvad der var gang i og kontaktede politiet, men så tog de ubudne gæster også benene på nakken, og det er vist aldrig opklaret hvem personerne var.
Haveselskabet havde valgt en rigtig sommerdag i sept. til det årlige plantemarked, det var rigtig godt besøgt, og der var godt gang i salget både i planteboderne og kaffeboderne. En time efter at det var slut kom regnen.
Fakkelløbet, der er et tilbagevendende arrangement, som spejderne laver torsdagen før efterårsferien foregik i stormende kuling.
Bo Storm havde en fugleaktivitetsdag i nov. sammen med et par børnehaver. Der blev lavet fuglekugler, drukket kakao og til sidst danset om juletræet.
Det har på mange måder været et godt år for Vennekredsen, der har været mange træplantninger og rundvisninger som har gjort, at vi har kunnet overføre 45.000 kr. til hovedforeningen, øremærket til et drivhus som de længe har ønsket sig. Planen er, at det skal opføres i forlængelse af formeringshuset, der er bare lige nogle tilladelser, der skal i hus inden der kan gås i gang. Så kan Ellen komme til at lave endnu flere blomster. Det lille blomstersalg hun havde i sommers er gået strygende, og MobilePay fungerer efterhånden godt.
Tryksager – Der er blevet lavet nye infofoldere, så nu er de både på dansk, tysk og engelsk, og så har vi også vores lille Bangsbo-Fyren, der udsendes 2 gange om året til alle medlemmer, så der kan følges lidt med i, hvad der sker i Haven.
2017 var også det år hvor Ellen kunne fejre 10 års jubilæum. Og så er vi nået dertil, hvor lugeholdet holder sæsonafslutning og Karel og Flemming tænker på at gå på vinterferie, og til slut vil jeg gerne takke alle for jeres indsats for Haven.

Inger Nielsen, formand