Primulabed

Nogle af de første forårsbebudere i Haven, nemlig Primula har rent faktisk fået et helt bed for sig selv, der er ca. 100 m langt og har varierende bredde fra 1 m til ca. 5 m. Bedet var et af de første bede, der blev anlagt i det kvartér af Haven, som betegnes Botaniske Anlæg.

Kodriver (Primula) er en slægt med ca. 550 arter, som er udbredt i Europa, Asien og Nordamerika med hoved-vægten i Østasien. Det er flerårige, eller sjældent enårige, urteagtige planter.

Herhjemme i Danmark findes 4 vildtvoksende arter:

Fladkravet Kodriver (Primula elatior) er temmelig almindelig på øerne og i Østjylland. Hulkravet Kodriver (Primula veris) er almindelig på nær i Midt- og Vest-jylland. Melet Kodriver (Primula farinosa) findes kun i Nordsjælland og på Bornholm – meget sjælden og i tilbagegang. Storblomstret Kodriver (Primula vulgaris) er temmelig almindelig i dele af Jylland og øerne. 

 

 

 

 

 

Rododendron og lyng blev i første omgang udplantet i bedet, og grupper af Primula elatior, Primula veris, Primula japonica, Primula secundiflora og Primula polyneura blev udplantet her imellem. Det kunne konstateres, at de udplantede primula formerede sig med lynets hast, og så var det helt naturligt at satse på flere arter af denne herlige planteslægt. Der er i dag over 25 forskellige arter af primula i bedet – det lyder måske ikke af så meget, men da det efterhånden er svært at se jordbunden for frøplanter i store dele af bedet, tæller populationerne hundredevis af planter.  Der forekommer helt naturligt også krydsninger i større eller mindre grad, og de er ikke nødvendigvis kedelige.