Det sker lige nu – Uge 36

Uge 36

Lige nu sker der store forandringer i det område, der ved tidligere tiders Blomsterfestivaller har fungeret som P-plads, men altid har heddet omr. 7 – Danmarks Vilde Planter.

Bangsminde Maskinstation med rendegravefører Jørgen i spidsen graver i øjeblikket ud til stier – ligger kabel til belysning ned, og i løbet af ugen sættes lamperørerne ned på de fastlagte steder. Arbejdet kan følges på tætteste hold, hvis man bevæger sig over broen fra De Botaniske Anlæg.

Dronefotograf Carsten Thomasen har foreviget arbejdet fra luften.

Dronevideo af Carsten Thomasen

Billedgalleri