Det sker lige nu – Uge 38

Uge 38

Alle lamperør er nu på plads, og der mangler kun stabilgrus i ganske få meter af stiforløbene og opholdspladserne. Den sydlige del af stiforløbene blev også lige så udfordrende at grave ud, som vi havde regnet med, idet der her var anselige mængder af sten. Men det klares selvfølgelig nemt af Jørgen i rendegraveren, og i stedet for at ligge den stenblandede jord tilbage i stien efter kabelnedgravningen, blev der funderet med sand.

Alle stier skal efterfølgende tromles og senere belægges med slotsgrus.

De eksisterende anlæg i Haven viser stadig masser af blomster – så kom bare forbi de næste dage i eftersommervarmen og oplev det hele på nært hold.

Billedgalleri