Det sker lige nu – Uge 50

Uge 50

Ellen har gravet jernkanter ned i de nye rosenbede i Rosenpergolaen, robiniekantstolperne er leveret og så mangler vi bare buksbom til bagkant. Roserne til bedene er leveret, og Karel har gravet slyngroserne ned. 

Og så er der skiftet robiniebundplanker i broen over slugten velvilligt sponseret af Skovtrup, der har leveret alt andet robinietræ til Haven.

Vennekredsen har i løbet af året samlet så mange penge ind, at en ny Husqvarna kunne indkøbes – den har Flemming med glæde taget i besiddelse.