Det sker lige nu – Uge 9

Uge 9

I skrivende stund er sneen helt væk, og jorden nedenunder er tøet op. Og blæsten, solen og de forholdsvis høje temperaturer har gjort, at udtørringen af jord og stier er godt i gang. Måske varer det ikke så længe før, at nogle af jordarbejderne i det nye område kan begynde.

Arbejdet med oprensning af voldgraven er nu tilendebragt med jorden godt og grundigt frossen. Heldigvis for det – for selv om det måske så dramatisk ud i Haven med traktorspor og en del slam på plænerne, er de fleste spor forsvundet med den smeltende sne – og efterfølgende vil Park & Vej renovere området omkring voldgraven, når vejret bliver til det.

Det pibler frem med nye skud i Havens bede, og der er virkelig gang i fuglesangen – bjergvipstjerten er ankommet, og den røde ugle har flere gange været på besøg hos den grå – jow jow, det er sandelig ved at være forår.