Det sker lige nu – Uge 38

Uge 38

Så er der kommet regn i rigelige mængder til de tørstende planter, så vandslangerne får lov at ligge vel nok resten af året. Temperaturen er nok også ved at være på det normale for årstiden – det er jo årstidsmæssigt en efterårsmåned vi er i.

Det intense arbejde med at luge i området for Danmarks Vilde Planter giver nu resultat – de mange såede danske vilde planter i de forskellige temabede kommer nu helt til deres ret og blomstrer flittigt.

Barkflis er nu ved at blive fordelt i bedene med planter fra Poul Erik Brander – det holder forhåbentlig en del af ukrudtet i ave – i hvert fald det enårige.

I nær fremtid skal der laves dræn langs stierne i Danmarks Vilde Planter – kraftigt regnvejr ødelægger simpelthen stierne.