Det sker lige nu – Uge 41

Uge 41

Nedgravningen af dræn i omr. 7 er tilendebragt, og der mangler så bare at få kørt en ny portion slotsgrus ud til jævning af de opståede vandrender.

Og det kan ikke skjules, at vi er inde i en efterårsmåned – buske og træer har trukket det grønne farvestof klorofyl ind i depoterne, og der er kun de røde og gule farvestoffer tilbage, hvilket giver meget flotte farver – især når solen skinner.

Det er også snart tid for, at de store Engletrompeter køres i drivhusene på Gærumvej, men det sker dog først, når der er udsigt til nattefrost, og selvom at det føles køligt om morgenen, er det dog ikke lige det vejrudsigten varsler.