Det sker lige nu – Uge 46

Uge 46

Desværre holdt limtræsdragerne i broen over slugten ikke så længe som ventet – nok pga. manglende inddækning og uden træbeskyttelse. Nye brodragere er nu leveret fra Lilleheden, og Timber Byg går i nær fremtid i gang med at skifte de to dragere.

De for årstiden ekstremt høje temperaturer gør, at græsset stadig gror lysteligt, så der må til stadighed slås græs – det kan så i visse område pulverisere de nedfaldne blade, så Flemming ikke bliver overbelastet med rivearbejde.

Ellers er der stadig blomster at kigge på i anlæggene – hvis man kigger nøje efter!