News & insights

Det sker lige nu – Uge 39

Uge 39 De fleste af de udgravede stier i det nye område er nu belagt med stabilgrus, og der er planeret ud til pavillonbygningen. Langs den nederste del af Bangsbo-fyrrene er mulden jævnet ud og gjort klar til fræsning. Det er så planen, at når det allersidste stabilgrus er anbragt, belægges hovedstierne med slotsgrus ligesom…

Read post

Det sker lige nu – Uge 38

Uge 38 Alle lamperør er nu på plads, og der mangler kun stabilgrus i ganske få meter af stiforløbene og opholdspladserne. Den sydlige del af stiforløbene blev også lige så udfordrende at grave ud, som vi havde regnet med, idet der her var anselige mængder af sten. Men det klares selvfølgelig nemt af Jørgen i…

Read post

Det sker lige nu – Uge 37

Uge 37 Det går rigtig godt med gravearbejderne i området for Danmarks Vilde Planter. Stier bliver gravet ud og belagt med stabilgrus. Kabel til belysning er nedgravet i stierne, ligesom en vandledning til den østlige side af området er lagt i samme rende. Hele 6 af 10 lampestandere er rejst, og i kommende uge bliver…

Read post

Det sker lige nu – Uge 36

Uge 36 Lige nu sker der store forandringer i det område, der ved tidligere tiders Blomsterfestivaller har fungeret som P-plads, men altid har heddet omr. 7 – Danmarks Vilde Planter. Bangsminde Maskinstation med rendegravefører Jørgen i spidsen graver i øjeblikket ud til stier – ligger kabel til belysning ned, og i løbet af ugen sættes…

Read post

Det sker lige nu – Uge 35

Uge 35 Arbejdet i område 7, Danmarks Vilde Planter er nu rigtig godt i gang. Al græstørv er rømmet af og lagt på plads, hvorefter der graves ca. 15 cm muld af. Når dette er overstået graves kabler til belysning ned og stabilgrus lægges på. Arbejdet med stisystemerne skal være tilendebragt senest 15. oktober, men…

Read post

Det sker lige nu – Uge 34

Uge 34 Lørdag den 16. august blev så dagen, hvor borgmester Birgit Hansen gravede den første skovlfuld jord væk til stisystemer i det sidste område, som endnu ikke er anlagt. Birgit blev bistået af Jørgen ”Købmand” fra Bangsminde Maskinstation, der nu fremover arbejder i området med anlæggelse af stier, bede og opholdssteder. Dette store tiltag…

Read post