News & insights

Det sker lige nu – Uge 42

Uge 42 Uge 42 er efterårsferie for rigtig mange mennesker, og det forventes, at byens grønne åndehul bliver udflugtsmål for mange familier i et forhåbentlig godt ferievejr. Man kan jo bare vælge tøjet efter vejret…. Der er skønne efterårsfarver at kigge på, og er man interesseret i svampe, så er der også masser af arter…

Read post

Det sker lige nu – Uge 41

Uge 41 Nedgravningen af dræn i omr. 7 er tilendebragt, og der mangler så bare at få kørt en ny portion slotsgrus ud til jævning af de opståede vandrender. Og det kan ikke skjules, at vi er inde i en efterårsmåned – buske og træer har trukket det grønne farvestof klorofyl ind i depoterne, og…

Read post

Det sker lige nu – Uge 40

Uge 40 Jørgen og Martin fra Bangsminde Maskinstation er godt i gang med at nedgrave dræn langs hovedstierne i Danmarks Vilde Planter, så fremtidig erosion forårsaget af kraftige regnskyl kan undgås. Ellers præges tiden af flotte efterårsfarver i anlæggene, og de fine temperaturer og den megen regn i september måned har gjort, at der stadig…

Read post

Det sker lige nu – Uge 39

Uge 39 Septembervejret er lidt foranderligt, men der er stadig fine dagtemperaturer, med mulighed for at gå på opdagelse i Haven. Savner man lidt overblik, kan man betragte de nye videoer, som Henning Larsen har optaget og som viser både gamle og nye anlæg. I uge 39 går arbejdet i gang med at nedgrave brønde…

Read post

Det sker lige nu – Uge 38

Uge 38 Så er der kommet regn i rigelige mængder til de tørstende planter, så vandslangerne får lov at ligge vel nok resten af året. Temperaturen er nok også ved at være på det normale for årstiden – det er jo årstidsmæssigt en efterårsmåned vi er i. Det intense arbejde med at luge i området…

Read post

Det sker lige nu – Uge 37

Uge 37 Så er der endelig kommet regn til de tørstende planter, og det er næsten til at se, at det har hjulpet. I mellemtiden har der været fag-træf i Botanisk Have, idet Poul Erik Brander, der er tidligere forskningsleder ved Danmarks Jordbrugsforskning, var på besøg for at se, hvordan hans planter trivedes. Og Poul…

Read post