Boolsens stenhave

Boolsens Stenhave blev grundlagt af forfatteren Johannes Boolsen (1895-1985), der i årene 1939 til 1973 samlede mere end 1.000 sten i sin egen have på Vodbindervej 14 i Bangsbostrand. Størstedelen af stenene stammer fra Vendsyssel, og mange er anskaffet efter det fra oldtiden kendte tuskhandelsprincip. Johannes Boolsen samlede rav ved stranden, sleb det til smykker og byttede det herefter for særprægede sten.

I 1973 blev Johs. Boolsens ejendom og stenhaven købt af Frederikshavn kommune og stenene overdraget til Bangsbo Museum. Den omfattende samling repræsenterer brugssten af alle arter fra oldtidsfolkets kværnsten over middelalderens døbefonte og op til nyere tids møllesten og fortøjningspullerter.

Stenhaven er etableret i dét område i Bangsbo-parken, som tidligere blev kaldt Danseengen. Anlægget er formet som en vifte, der breder sig ud fra et ca. 190 år gammelt egetræ. Ribberne i viften er opdelt i bede, hvor hovedvægten er lagt på én bestemt type brugssten. Som overstandere til stensamlingen er der plantet forskellige sorter af paradisæbler.

Parkens anlæg

Med Parkens anlæg forstås alle de haveanlæg – nye som gamle – der omkranser den gamle herregård. I alle anlæggene er der informationtavler, der på tre sprog informerer publikum om det specielle i netop dette haveanlæg.

Billeder fra Boolsens stenhave