Danmarks vilde planter

Området er på ca. 1 ha og beliggende syd for Rosenhaven og skråner mod syd med stigningsgrader der varierer mellem 1:7,5 og 1:20. Der etableres et overgangsområde mod Rosenhaven eksempelvis med hække af vildroser. Den midterste del er påtænkt opdelt i bede, hvor de forskellige plantesamfund eller grupper af planter kan udstilles.

Mod syd etableres et skråningsområde, hvor specifikke planter, der gror på de forskellige typer råjord, kan samordnes. I øvrigt kan skovarealet mod vest og syd suppleres, og enkelte steder udvides. Læbeplantningen mod Understedvej, der består af Bangsbo-fyr plantet af børn fra Bangsbostrand skole i 1992, kan udvides, således at der skabes mere ro og intimitet i området.

Arealet mellem Danmarks vilde Planter og det Egentlige Botaniske Anlæg, er en dyb slugt bevokset med fredskov, og dette område påtænkes også inddraget som en del af anlægget uden at dette dog forudsætter store ændringer i den nuværende fremtoning.

I botaniske haver er der altid indrettet et kvarter reserveret til nationale arter med to formål: 1) At vise publikum, der ikke er så naturmindede, hvilke arter deres egen hjemlige natur byder på, og 2) at bevare arter, der ude i naturen er truet af udryddelse. Ikke mindst det sidste er et kardinalpunkt, ligesom zoologiske haver med deres avlsarbejde prøver at forhindre udryddelse af dyrearter, kan botaniske haver med forskning og fremadrettet opformering af plantearter være med til at sikre, at vore efterkommere kan have fornøjelse af at se en så mangfoldig flora som muligt.

Det er selvfølgelig dette arbejde, som Bangsbo Botaniske Have satser på at give sit bidrag til, og arbejdet er faktisk begyndt i det små: Læbæltet langs Understedvej i området for Danmarks vilde Planter er Bangsbo-fyr, der er de sidste efterkommere af den fyrreart, der efter sidste istid voksede i en del af Danmark bl. a. på Læsø, men også i den sydlige del af Sverige. Moderplanterne til vore Bangsbo-fyr er træerne på Læsø, og det er i samarbejde med Arboretet i Hørsholm, at planterne er blevet placeret her hos os.

Billeder fra Danmarks vilde planter