Danmarks vilde planter

I botaniske haver er der altid indrettet et kvarter reserveret til nationale arter med to formål: 1) At vise publikum, der ikke er så naturmindede, hvilke arter deres egen hjemlige natur byder på, og 2) at bevare arter, der ude i naturen er truet af udryddelse. Ikke mindst det sidste er et kardinalpunkt, og ligesom zoologiske haver med deres avlsarbejde prøver at forhindre udryddelse af dyrearter, kan botaniske haver med forskning og fremadrettet opformering af plantearter være med til at sikre, at vore efterkommere kan have fornøjelse af at se en så mangfoldig flora som muligt.

Læbeplantningen mod Understedvej, der består af Bangsbo-fyr plantet af elever fra Bangsbostrand skole i 1992, er de sidste efterkommere af den fyrreart, der efter sidste istid voksede i en del af Danmark bl.a. på Læsø, men også i den sydlige del af Sverige. Moderplanterne til vore Bangsbo-fyr er træerne på Læsø, og det er i samarbejde med Arboretet i Hørsholm, at planterne er blevet placeret her hos os.

Den nordligste del af området er indrettet som overgangsområde fra Rosenhaven med bl.a. vilde roser, mens den øvrige del er opdelt i bede. Her vises et udsnit af de arter, der vokser i den danske natur. Planterne og urterne dyrkes som monokulturer, da det i praksis er en næsten umulig opgave at skabe og opretholde de biotoper, de vokser i naturligt. 

Bedene er opdelt i vilde spiselige planter, vilde giftige planter, vilde bi- og sommerfugleplanter, farveplanter, gamle hekseurter, snapseurter og duftplanter. Der skal endvidere etableres et område for Danmarks truede planter (rødlisteplanter). 

Skiltningen ved planterne informerer om planternes særlige egenskaber, der har gjort eller gør dem anvendelige til mange formål. De tværgående bede og stiforløb adskilles af hække, som det også kan opleves i området for Botaniske Anlæg.

Endvidere er skovarealerne mod vest og øst suppleret med samlinger af planter fra Dafo (Dansk forskning). Det er planter, der har været gennem et langvarigt udvælgelsesarbejde, og som sikrer, at de er de bedste inden for arten med hensyn til en lang række egenskaber, der gør dem særligt velegnede til at gro i Danmark. Disse planter er udvalgt i tæt samarbejde med tidl. forskningsleder ved Danmarks Jordbrugsforskning Poul Erik Brander.

Midt på området er opført en pavillon på ca. 30 m2. Her kan man gå i læ i dårligt vejr eller søge skygge på en varm dag. 

Alle stier er handicapvenlige med fast belægning af slotsgrus, og der er etableret punktbelysning med Bysted-lamper i lighed med belysningen i Havens andre kvarterer.

 

Billeder fra Danmarks vilde planter