De botaniske samlinger

Landskabet i området med Botaniske Samlinger tilbyder sig med en helt række biotoper grundet hældning, skovbryn, vandløb etc. En tydeliggørelse og udvikling af disse naturgivne forhold er hovedhjørnestenen i projektet for egentlige botaniske samlinger.

I store træk er området delt på tværs af flere hække, hvorved gæsterne inviteres til at udforske disse mange delområder. Det er tilstræbt, at de forskellige plantesamlinger i stor eller lille målestok kan skabe inspiration og interesse for den forskellighed, som plantesamfundene udviser. F.eks. er de store stenanlæg som Spaltebedet og den Norske Bjergvæg dramatiske indslag og med planter, man sjældent finder i haverne. Kanaler og søer skaber liv på flere måder – både for planter, men også for insekter og fugle.

Kunstværker udført af lokale kunstnere, giver plantesamlingerne en anderledes dimension, og giver den besøgende en helhedsoplevelse, som eventuelt kan betragtes i selskab med den medbragte kaffe ved et af de mange bord/bænke-arrangementer.

Video fra haven