Hedeområde

Her på det mest flade og mest solrige område i det botaniske anlæg, er der i foråret 2014 anlagt et område for hedens planter. Her findes et utal af forskellige sorter af lyng, som blomstrer på forskellige tider af året i forskellige farver, både hvad løv og blomster angår.I bedet er der også plantet en lyng med sortsnavnet ’Jysk Naturform’. Det er en sort, som er fundet og selekteret på et jysk hedeareal i 1996, for at bevare en repræsentant for den typiske danske hedelyng. Revling, enebær, tyttebær og melbærris er plantet ind imellem, og giver variation i bedet.

Der er plantet overstandere i form af forskellige arter og sorter af birk. Jordbunden er forbedret til gavn for hedens planter, idet der ovenpå mulden er udlagt et tykt lag sphagnum, som efterfølgende er fræset ned. Hele arealet er herefter dækket med barkflis. 

Man må gerne benytte stierne i området og komme tættere på de forskellige planter. Stierne er delvist markeret med træstammer, der ligesom alle andre stammer i hele området, er genbrug fra opstamningen af skovbrynene, der omkredser arealet.

Billeder fra Hedeområde