Hvad koster det at deltage i Bangsbo Blomsterfestival med en stand

Som minimum skal man betale for en pavillon (3×3 m) 400 kr., man kan vælge flere, der kan også laves aftale om udenomsplads.

Vi tilbyder at man kan leje:
Borde, pris pr. bord 60 kr. (mål 1,8 x 0,75 cm)
Bænke, pris pr. bænk 35 kr.
Der er gratis kaffe og rundstykker til deltagerne lørdag morgen kl. 8.30.