Norsk bjergvæg

Eftersom vi i Bangsbo er en del af Norden, ser vi det som en vigtig formidlingsopgave at vise en del af Nordens flora, og derfor blev det besluttet, at bygge en 40 meter lang og 3 meter høj bjergvæg af norsk granit på det stejleste sted i området.

I efteråret 2012 gik arbejdet i gang med at søge efter klippeblokke, der både havde den rette farve og fysiske udformning, så de var egnede til at bygge en bjergvæg med. Et lokalt anlægsgartnerfirma tog kontakt til et stenbrud nær Larvik i Norge, som i forvejen eksporterer sten til kystsikring i Danmark. Stenene er sort granit med en massefylde på 3,35, så kraftigt maskineri var påkrævet til opbygning af væggen, da de ønskede sten skulle veje fra 1 – 5 ton. 250 ton sten blev bestilt og leveret, og i starten af januar måned 2013 startede arbejdet.

Efter grovsorteringen startede udgravningen på den bakkeskråning, hvor bjergvæggen skulle etableres, idet det var vigtigt, at bjergvæggen ikke fra det øvre liggende område tog udsigten til de lavere liggende anlæg. Vi startede med at lave en sokkel i hele væggens længde af de største og mest regelmæssige sten, og forsøgte at skabe et naturligt forløb og undgå rette linjer.

Selve arbejdet med at håndtere stenene var både spændende og udfordrende, men blev lettet betydeligt, idet der på gravemaskinen kunne monteres en speciel gribeklo, som kunne vende og dreje stenene, som vi ønskede det. For at give væggen udseende af at være massiv set fra det øvre liggende område, lagde vi en ekstra række sten bagved det øverste lag, og denne kuperede række af sten har gjort det muligt at plante lave buske helt op til klippevæggen. For at det hele skal være så autentisk som muligt, er praktisk taget alle planter importeret fra Norge, med undtagelse af enkelte træarter.

Billeder fra Norsk bjergvæg