Græshaven

Omkranset af en hæk af blodbøg er her plantet et udsnit af prydgræsser i alle størrelser. Indenfor de forskellige græsslægter er variationen stor, derfor er der plantet mange forskellige arter og sorter af samme slægt.

Her er Miscanthus – elefantgræs, Panicum – staudehirse, Carex – star, Luzula – frytle, Molinia – pibegræs og Festuca – bjørnegræs.

For at skabe mere farvevariation og liv i sommermånederne er der ind imellem græsserne plantet sommerfugletiltrækkende stauder. Det er bl.a. Monarda – hestemynte, Gillenia – sommerfugleblomst, Thymus – timian, Echinacea – solhat, og selvfølgelig har Buddleia – sommerfuglebuske også fået en plads i bedet.

Kombinationen af prydgræsser og stauder giver en meget lang blomstringsperiode startende med stauderne, som blomstrer fra tidlig sommer og sluttende med pryd-græsserne, som bevarer deres blomsteraks vinteren over.

Græshaven er etableret på den eksisterende muld iblandet sand, og øverst er udlagt et lag skærver for at holde den værste ukrudt væk.
I bedet er der placeret forskellige store sten, fundet her i området – de fleste i forbindelse med etablering af haveanlægget, og den store mørkegrå sten i bedet længst mod vest er en såkaldt ledeblok af larvikit – den vejer 11 tons.

Billeder fra Græshaven