Parken

Herregården Bangsbo havde sin storhedstid omkring år 1900, hvor Johan Knudsen ejede gården. Parken var ligesom gården særdeles velholdt med sine store klippede plæner og runde bede. Men den stil har ingenlunde altid hersket på gården – tidens forskellige strømninger indenfor havebruget havde også sat sit forskelligartede præg på herregårdsanlægget, og på matrikelkortene fra 1812 og frem kan man følge de ændringer, som ejerne af gården mente var passende.

I 1892 bliver Johan Knudsen ejer af Bangsbo, og han gennemførte en gennemgribende istandsættelse af både gårdens bygninger, men også af parkanlægget. Parken blev nu holdt i engelsk stil med buede gange, og med en stenhøj i den sydlige skovkant, og mod nord ned mod Bangsbo å placeres et lille lysthus, der nu betegnes The-huset. Her i parken fandt Herman Bang for 100 år siden fred fra omverdenen og inspiration til sine værker.

I slutningen af 1800-tallet er oprettet et gartneri øst for den lille bæk. Herfra forsynede man gården med friske grøntsager og planter i øvrigt.

I dag er parkens linjer stort set de samme, som på Johan Knudsens tid med de store klippede plæner og de runde bede med bl.a. rododendron, magnolia, astilber, hortensia og kærmindesøster. I alle bedene er der udplantet forskellige sorter af narcisser, ligesom der i visse områder af plænerne er krokus, vintergæk, perlehyacint etc. Dog er parkens midterakse genskabt som en naturlig forlængelse af lindealléen i anlæggets østlige del. Parken i Bangsbo strækker sig over et samlet areal på 17.500 kvadratmeter, hvor der findes to bygninger placeret, nemlig Gartnerhuset og The-huset. Begge bygninger er totalt renoverede i henholdsvis i 1997 og 2001.

Parkens anlæg

The Park consists of those parts of Bangsbo Botanic Garden – old and new – immediately surrounding the old estate-house. Information-boards describe in three languages, some of the interesting features of each area.

Billeder fra Parken