Primulabed

Nogle af de første forårsbebudere i Haven, nemlig Primula, har tidligere haft et helt bed for sig selv i området for Botaniske anlæg på den østre side af den hovedsti, der grænser op til den dybe smeltevandsslugt. 

Vi har valgt, at bedet med primulaarter skulle flyttes til et mere skygget sted, nemlig under rønnebærtræerne ved den vestre hovedsti. Langt de fleste arter er flyttet, men det vil vise sig til foråret, om vi har fået alle med. Og så bliver det spændende at følge med i, om de bedre betingelser mht. fugtighed giver bedre planter.

Kodriver (Primula) er en slægt med ca. 550 arter, som er udbredt i Europa, Asien og Nordamerika med hoved-vægten i Østasien. Det er flerårige, eller sjældent enårige, urteagtige planter.

Herhjemme i Danmark findes 4 vildtvoksende arter:

Fladkravet Kodriver (Primula elatior) er temmelig almindelig på øerne og i Østjylland. Hulkravet Kodriver (Primula veris) er almindelig på nær i Midt- og Vest-jylland. Melet Kodriver (Primula farinosa) findes kun i Nordsjælland og på Bornholm – meget sjælden og i tilbagegang. Storblomstret Kodriver (Primula vulgaris) er temmelig almindelig i dele af Jylland og øerne. 

Billeder fra Primulabed