Rododendrondalen

Området er beliggende på den nordøstlige side af The-huset, og afgrænses mod nord af Bangsbo å og mod øst af det lille vandløb, der skærer gennem parkanlægget. Den første plantning af rododendron på stedet blev foretaget, da første spadestik til Bangsbo Botaniske Have blev taget i 1990. Der havde nemlig i mange år været udplantet rododendron i et rundt bed lige på det sted, hvor parkens midtersti skulle retableres, og eftersom planterne var sunde og raske, blev det besluttet, at indkøbe sphagnum og sætte planterne under de store lindetræer nord for The-huset. Her begyndte de at trives så godt, at der var basis for at udvide med flere planter fra samme slægt.

Øvrige rododendron i området er nøje udvalgt hos privatpersoner, der har ønsket at hjælpe Botanisk Have i gang med at skabe en samling af disse smukke planter. Orla Pedersen i Hedensted har leveret de fleste; Jørgen Corfitzen fra Sorø de ikke helt almindelige; gården “Lille Bangsbo” de største, og endelig har medlemmer af Vennekredsen også ydet deres bidrag til samlingen.

Primula i forskellige arter og sorter er anvendt som mellemplantning, ligesom storkenæb falder helt naturligt ind. Af andre planter, der trives i surbund, kan nævnes amerikansk blåbær, magnolia, pieris, japansk ahorn og snabelkalla. Endvidere er der om foråret et væld af hvide anemoner. I nær tilknytning til Rododendrondalen ligger den nyrestaurerede havepavillon også kaldet The-huset, hvor Holger Drachmanns datter Eva af og til fordrev tiden med at tegne. The-huset er møbleret, således at man kan sidde og indtage sin medbragte mad til duften af Rhododendron luteum, også kaldet Guld-azalea.

Parkens anlæg

Med Parkens anlæg forstås alle de haveanlæg – nye som gamle – der omkranser den gamle herregård. I alle anlæggene er der informationtavler, der på tre sprog informerer publikum om det specielle i netop dette haveanlæg.

Billeder fra Rododendrondalen