Sansehaven

Sansehaven blev indviet i sommeren 2000, og de hævede bede giver handicappede gode muligheder for at lære planterne at kende.

Samtidig er der ved alle passager taget højde for, at kørestolsbrugere uhindret kan bevæge sig i området. Alle bedene er anlagt som højbede med en tydelig skiltning, der også indbefatter punktskrift.

Sansehaven omfatter 13 højbede startende med bed nummer 26, og der er som hovedregel plantet 2-5 buskagtige planter i midten af bedene og op til 5 forskellige slags urter udenom. Hvert bed har sin gennemgående farve – nogle med enkelte kontrastfarver. Der er i alle bedene udplantet løg- eller knoldvækster. Plantesorterne er valgt efter, hvilken oplevelse den besøgende skal have ved nærkontakt med planten. Det kan være blomsters eller blades farve, duft eller lugt; blades anatomi (blød, hård, stikkende, håret etc.) eller plantens samlede statur.

Skiltene er udformet på en sådan måde, at forsiden er forsynet med en grå/sort label med hvid påskrift, hvilket øger læseligheden betydeligt. Der gives information om bed- og tilgangsnummer, plantens latinske og danske navn, særlige kendetegn, plantens slægtskab og endelig hvor planten stammer fra, hvis det er en ren art. Hvis planten er en sort, udelades dette punkt. Skiltets bagside er forsynet med punktskrift, der giver samme oplysninger som skiltets forside.

Parkens anlæg

Med Parkens anlæg forstås alle de haveanlæg – nye som gamle – der omkranser den gamle herregård. I alle anlæggene er der informationtavler, der på tre sprog informerer publikum om det specielle i netop dette haveanlæg.

Billeder fra Sansehaven