Spaltebed

I området for botaniske anlæg har der siden, de første skitser over Bangsbo Botaniske Have blev lavet i 1989, været afsat et areal til stenbede. Det har ikke været bestemt, hvordan stenbedene skulle etableres, men siden udvidelsen af Botanisk Have tog sin begyndelse i 2006, har der været flere forslag på bordet.

Ét har dog været helt fastlagt i forbindelse med stenbedene – de skulle selvfølgelig beplantes med alpine planter, og for at disse planter kan trives i Danmark, er der nogle helt basale krav, der skal opfyldes. Derfor blev det besluttet, at stenbedene skulle opbygges som spaltebede.

Video fra haven

Hvad er så et spaltebed? Det er såmænd helt simpelt, idet de sten man normalt vil bruge til at lave stenbed af, bliver lagt lodret og tæt sammen, således at der bliver nogle dybe og lodrette spalter, som planternes rødder kan finde både fugtighed og kølighed i.

For at opfylde planternes krav til dræn, blev bedet opbygget af en kerne af vasket sand. Alle stenene er orienteret øst/vest, hvilket giver gode muligheder for, at planterne får det helt rigtige voksested med hensyn til temperatur. Bedet er inddelt i verdensdele, hvilket fremgår af planteskiltene.

Spaltebedet i Botanisk Have er blevet til i samarbejde med tjekken Zdenék Zvolanék, der er én af verdens førende eksperter på området. Zdenék Zvolanék startede arbejdet sammen med canadieren Joyce Carruthers og med frivillige fra Havens Vennekreds og Bangsminde Maskinstation den 11. maj 2009. Zdenék og Joyce arbejdede i Botanisk Have i to uger, hvorefter Havens ansatte og frivillige færdiggjorde arbejdet.

Der er anvendt ca. 200 tons kalksten, der stammer fra et stenbrud i den lille by Marktrodach i det sydlige Tyskland.

Zdenék har efterfølgende været tilbage i Bangsbo i flere omgange og hjulpet med at plante en stor del af de ca. 3.500 planter, der nu befinder sig i det store alpine anlæg.