Vennekredsen

Information

Generalforsamling

På grund af corona har vi været tvunget til at udsætte generalforsamling både for 2020 og 2021. Nu forsøger vi at få det gennemført med de forholdsregler, som der forlanges flg. forsamlingsforbuddet.

Derfor indkaldes til generalforsamling ved Gartnerhuset i Bangsbo Botaniske Have, Dronning Margrethes Vej 3, Frederikshavn

Onsdag den 2. juni 2021 kl. 19

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af, at generalforsamlingen 2021 ikke blev afholdt inden udgangen af marts 2021.
3. Godkendelse af, at generalforsamlingen 2020 blev udsat til 2021.
4. Formandens beretning.
5. Regnskab 2019 til godkendelse.
6. Regnskab 2020 til godkendelse.
7. Budgetforslag 2021 til forelæggelse.
8. Fastsættelse af kontingent for 2022.
9. Indkomne forslag.
10. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer for 2021.
11. Valg af bestyrelsesmedlemmer fra 2020 for 1 år til 2022:
– Inger Nielsen.
– Sten Frederiksen.
12. Valg af bestyrelsesmedlemmer fra 2021 for 2 år til 2023:
– Steen Horshauge.
– Jytte Tved. (ønsker ikke genvalg)
– Bent Christiansen.
13. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
14. Valg af 2 revisorer for 1 år.
15. Eventuelt.

Mødet vil blive gennemført som et udendørs arrangement på plænen ved Gartnerhuset. Vi håber det bliver en lun sommeraften, men ellers tag en ekstra trøje med. Efter generalforsamlingen vil der være pølser på grillen.
Alle er hjertelig velkommen
Bestyrelsen

Praktisk om Bangsbo Botaniske Haves Vennekreds


Vil du vide mere om Vennekredsens arbejde, eller har du lyst til at støtte Bangsbo Botaniske Have ved evt. at blive medlem af Vennekredsen, så kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne.


En lille kreds af Venner er også aktive i Haven ved forskellige praktiske opgaver. Onsdag aften fra maj til oktober kl. 19 – 21, og fredage om formiddagen fra kl. 9.30 vil der altid være mulighed for at træffe én fra bestyrelsen. Som frivillig er der ingen forpligtigelser, hver især bestemmer selv, hvad man vil bidrage med.


PS. Den første onsdag i maj startes der altid med en rundvisning i Haven kl. 19

Hilsen Inger

Kontingent

Enkeltmedlem:   100 kr.
Familiemedlem:  150 kr.
Firmamedlem:    500 kr.

Indmeldelse til kasserer

Steen Horshauge
Friggasvej 3
9900 Frederikshavn
23 80 84 36

Tast 25160

CVR-nummer

32236499