Vennekredsen

Information

Praktisk om Bangsbo Botaniske Haves Vennekreds

Vil du vide mere om Vennekredsens arbejde, eller har du lyst til at støtte Bangsbo Botaniske Have ved evt. at blive medlem af Vennekredsen, så kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne.

En lille kreds af Venner er også aktive i Haven ved forskellige praktiske opgaver. Onsdag aften fra maj til oktober kl. 18 – 21, og fredage om formiddagen fra kl. 9.30 vil der altid være mulighed for at træffe én fra bestyrelsen. Som frivillig er der ingen forpligtigelser, hver især bestemmer selv, hvad man vil bidrage med.

PS. Den første onsdag i maj startes der altid med en rundvisning i Haven kl. 18

Hilsen Inger

Beretning 2021

Jeg skal nu prøve noget, som jeg aldrig har prøvet før, og som vel ingen har forestillet sig kunne ske, nemlig at skulle aflægge beretning for to år på en gang. Året 2019 springer vi hurtig hen over. I har kunnet følge med i bangsbo-fyren, om hvad der skete året igennem. Regnskabet skal vi dog have gennemgået, men det vil Steen senere gøre i forbindelse med regnskabet for 2020. Derfor vil jeg hellere beskæftige mig med 2020, som har været et lidt usædvanligt år for alle.

Ved starten af året havde vi godt nok hørt lidt om noget virus, der susede rundt ovre i Kina, men at det skulle komme til at vedrøre os, var der nok ikke nogen, der havde forestillet sig. Januar måned gik næsten som det plejede, vi holdt vores nytårskur med fint fremmøde. Hyggeligt som altid selv om vi sad lidt tæt, bemærk lige vi sad meget tæt, det har vi ikke prøvet siden, og hvor vi savner det. Forberedelserne til sommerens blomsterfestival gik i gang, og sådan gik det også med februar. Til marts mødte Karl ind igen efter den lange tvungne vinterferie, og de frivillige var også så småt ved at komme i gang, så alle glædede sig til rigtig at komme i gang i det nye område, som der så småt var startet op på i efteråret 19.

Den 6. marts arbejdes der med en stand som en del af forårsmessen i Arena Nord, for så at pille det hele ned igen om eftermiddagen – nu var frygten for en pandemi også nået til Vendsyssel. Messen blev aflyst. Alt blev lukket ned.

Det bliver besluttet, at den planlagte generalforsamling (fastsat som sædvanlig den sidste onsdag i marts) skal udsættes indtil videre. De hyggelige fredagsmøder startende med formiddagskaffe blev indskrænket til kun at være møde i det fri, men der var stadig, trods restriktionerne, muligt for de frivillige at arbejde i Haven både onsdag aften og fredag formiddag. Der var jo ikke noget problem med at holde afstand, når vi gik rundt omkring i Haven.

Blomsterfestivalen 2020 bliver aflyst, nu kunne det næsten ikke blive værre, men så kom der en opmuntrende besked. A.P. Møller Fonden meddeler, at man tildeler Bangsbo Botaniske Have 2 mill. kr. til færdiggørelse af område 7.

Flere små skulpturer kommer på plads rundt i Haven, og Poul Erik Brander kommer på besøg for ved selvsyn at konstatere, at hans træer har det godt i de nye omgivelser.

Sommeren igennem var der fint fremmøde på vores lugehold, og når der var godt vejr, og vi kunne være i det fri med pæn afstand, så kunne der også sluttes af med fælles kaffebord med blødt brød.

Der har været rigtig mange rundvisninger i 2020. Vitus Rejser havde lagt et besøg i Botanisk Have ind i deres program for deres busture rundt i Vendsyssel. Derimod er der nu lukket for træplantninger, det har simpelthen været for attraktivt en ordning, så der er nu fyldt op.

AGS plantebyttedag blev afviklet i august, og vi skulle servere kaffe og boller og lagkage til de 70 deltagere, så der var gang i den. Det gik fint og vi overholdt alle restriktioner. Også vores sædvanlige havefest/grillaften forløb godt med mange deltagere, men så blev der ellers lukket ned igen, så resten af året var det igen småt med aktiviteter.

Året 2021 er startet med lige så mange restriktioner. Vi har efterhånden lært det, og vi er, synes vi selv, blevet gode til at finde alternativer, derfor har vi samlet jer her udendørs til generalforsamling på en dejlig sommeraften, hvor vi ikke behøver at tjekke coronapas. Jeg håber, vi får en rigtig hyggelig aften, det er det, vi alle trænger til, og jeg vil slutte med en stor tak til alle, der har været med til og arbejdet for at en tur i Botanisk Have er en fantastisk oplevelse.

Kontingent

Enkeltmedlem:   125 kr.
Familiemedlem:  175 kr.
Firmamedlem:    500 kr.

Indmeldelse til kasserer

Steen Horshauge
Friggasvej 3
9900 Frederikshavn
23 80 84 36

Tast 25160

CVR-nummer

32236499