Vennekredsen

Information

Generalforsamlingen er udskudt til et senere tidspunkt. Vi skriver her på siden, når ny dato er fastlagt.

Generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
onsdag den 25. marts 2020 kl. 19
i Gartnerhuset i Bangsbo Botaniske Have, Dr. Margrethes Vej 3.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab og budget
 4. Fastsættelse af kontingent for 2021
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af bestyrelsesmedlemmer i 2021
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. På valg er: Inger Nielsen, Sten Frederiksen
 9. Valg af 2 suppleanter
 10. Valg af revisorer
 11. Eventuelt
 

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest den 1. feb. 2020.

Efter generalforsamlingen vil Else og Herluf vise billeder fra en af deres spændende blomsterrejser

Foreningen vil være vært ved et lettere traktement.
Alle er hjertelig velkommen.

Kontingent

Enkeltmedlem:   100 kr.
Familiemedlem:  150 kr.
Firmamedlem:    500 kr.

Indmeldelse til kasserer

Steen Horshauge
Friggasvej 3
9900 Frederikshavn
23 80 84 36

Tast 25160

CVR-nummer

32236499