Vennekredsen

Information

GENERALFORSAMLING

Bangsbo Botaniske Haves Venner

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 24. marts 2021 kl. 19
i Gartnerhuset i Bangsbo Botaniske Have, Dr. Margrethes Vej 3.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab og budget
4. Fastsættelse af kontingent for 2022
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af bestyrelsesmedlemmer i 2022
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Steen Horshauge
Jytte Tved
Bent Christiansen
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af revisorer
10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest den 1. feb. 2021.
Efter generalforsamlingen vil Herluf vise billeder fra anlæggelsen af område 7 – Danmarks Vilde Planter, og derefter vil foreningen være vært ved et lettere traktement, og der vil blive mulighed for almindelig hygge.

 

PS: Der tages forbehold for Corona restriktioner.
Vi håber jo selvfølgelig alle, at forsamlingsforbuddet bliver ophævet, når vi kommer ind i det nye år.
Men det vil på trods blive en anderledes form for afholdelse af generalforsamling i 2021.
Da det ikke har været muligt at få afholdt generalforsamlingen i 2020 på grund af disse restriktioner, vil en del punkter komme til at omfatte 2 års virke. Regnskabet for de 2 år er selvstændig afsluttet, og skal derfor godkendes hver for sig.
Alle er hjertelig velkommen.
Bestyrelsen

Kontingent

Enkeltmedlem:   100 kr.
Familiemedlem:  150 kr.
Firmamedlem:    500 kr.

Indmeldelse til kasserer

Steen Horshauge
Friggasvej 3
9900 Frederikshavn
23 80 84 36

Tast 25160

CVR-nummer

32236499