Vennekredsen

Information

Praktisk om Bangsbo Botaniske Haves Vennekreds

Vil du vide mere om Vennekredsens arbejde, eller har du lyst til at støtte Bangsbo Botaniske Have ved evt. at blive medlem af Vennekredsen, så kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne.

En lille kreds af Venner er også aktive i Haven ved forskellige praktiske opgaver. Onsdag aften fra maj til oktober kl. 18 – 21, og fredage om formiddagen fra kl. 9.30 vil der altid være mulighed for at træffe én fra bestyrelsen. Som frivillig er der ingen forpligtigelser, hver især bestemmer selv, hvad man vil bidrage med.

PS. Den første onsdag i maj startes der altid med en rundvisning i Haven kl. 18

Hilsen Inger

Beretning 2023

Igen er et år gået og vi skal se tilbage på året 2022.

Allerede midt i januar kom der gang i opsætningen af pavillonen i område 7. Det hold der mødte op var hurtige og effektive, først blev stolperne støbt fast, vi var nogen der var lidt skeptiske med hensyn til, om den nu også kom til at stå i water, men vi måtte jo indrømme, at synet godt kan snyde, når arealet skråner lidt. Pavillonen står der nu og den er i water, og den er blevet brugt rigtig meget året igennem både af børn og voksne.
Anderledes er det med den materialebygning bag Gartnerhuset, som jeg også nævnte i min beretning sidste år. Det er stadigvæk en sag, der kører frem og tilbage, og her må vi have tålmodighed og bede til, at der vil ske noget, for vi mangler lagerplads.

Vinteren 22 var ikke så hård, så allerede i februar blev der plantet egetræer (søjleeg) ved Tjømajs plads. Det var noget af et arbejde, da træerne var 5-6 m høje. Det ser rigtig godt ud, og nu kan det også skjule oplagspladsen inde bag ved. I en have af vores størrelse er det nødvendigt med et sted, hvor vi kan gemme og opbevare materialer til senere brug.
I løbet af foråret deltog Vennekredsen i forskellige arrangementer bl.a. Forårsmarked sammen med Blomsterfestivaludvalget; vores sædvanlige åben hus i anledning af opstart på onsdagslugeholdet. Bestyrelsen havde også en aften inviteret den afgående bestyrelse i Haveselskabet til hygge og grillmad. Det var et rigtig godt møde, og alle var enige om, at vi sammen kunne få noget samarbejde i gang. Det har senere ført til, at der er blevet nedsat et aktivitetsudvalg, der skal komme med forslag og arbejde med at overtage nogle af de tilbud, som haveselskabet før har kunnet tilbyde.

Der var sendt indbydelse ud til flere prominente personer, som desværre ikke helt blev efterkommet. Men Borgmesteren var der sammen med direktør Morten Kock fra Spar Nord, og Kanal Frederikshavn sendte live fra hele arrangementet, så nu er Bangsbo Botaniske Have i mål efter knap 34 års hårdt arbejde, og der er ikke flere arealer som vi kan lægge beslag på.
Blomsterfestivalen fortsatte med god stemning og med stort besøg. Også her var Vennekredsen aktiv både med plantegarderobe og med en hvervebod, der resulterede en del nye medlemmer.

Bonsai klubben Kita har været på besøg flere gange i årets løb – det kan rigtig ses på vores små træer, der kan lide at blive nusset om. Kita har også i samarbejde med os afholdt flere kurser i bonsai, som der har der været stor søgning til, og det er planlagt, at det skal fortsætte igen i år. Vi prøver også, om vi kan fastholde nogle af kursisterne, som under kyndig vejledning fra Kita vil være med til at passe og pleje planterne i bonsaihuset.

Efter festivalen kom engletrompeterne sammen med mange andre krukker, der har været sat i vinterhi i kommunens drivhuse på plads ved Gartnerhuset. Det gav i tørre perioder næsten fast arbejde at vande disse planter. Åge har været flink til at komme og vande – ham sætter vi stor pris på. Det er også ham, der altid sørger for, at der er kaffe og rundstykker hver fredag formiddag.

Øverst i område 7 har vi fået anlagt en handicapparkeringsplads med indkørsel fra Understedvej, og det skulle gerne give dårligt gående mulighed for også at komme rundt i de øverste anlæg.

Der har været mange rundvisninger i årets løb, bl.a. har Vitus Rejser været her med mange gæster, og med hensyn til donationer, da der nu ikke er mulighed for at få plantet et træ, har flere valgt at give borde/bænkesæt, så der er mulighed for altid at finde en hvileplads på sin rundtur i Haven.

I eftersommeren har Vennerne deltaget i Foreningens Dag i gågaden; solgt kaffe og hjemmebag ved forskellige arrangementer; deltaget i plantemarked og løgmarked; været rigtig gode til at møde op for at bruge redskaber både onsdag aften og fredag formiddag, ligesom der også på andre tidspunkter har været lugefolk forbi og taget et lille nap enten i drivhuset/formeringshuset eller ved andet forefaldende arbejde. Tusind tak for det.

Kassereren kommer nok senere ind på det, men jeg kan ikke lade være med her i min beretning at nævne, at Vennerne har kunnet overføre 90.000 kr. til Haven, som stort set skal bruges til at renovere krydderhaven, men der er også blevet til en opvaskemaskine, som personalet vist har ønsket sig i flere år.

Alt dette kunne ikke lade sig gøre, hvis der ikke var nogle frivillige, der uden betaling lægger et stort arbejde med at vedligeholde de mange bede. Så det er kun en lille ting og dem vel undt, at de får en dejlig sommerfest/grillaften med alt hvad de kan spise og drikke samt en hyggelig sæsonafslutning.

Jeg ønsker det bedste for vores Have fremover, tak for det gode samarbejde med det faste personale, tak til resten af bestyrelsen for jeres opbakning, og jeg vil se frem til en rigtig god sommer.

formanden

Kontingent

Enkeltmedlem:   125 kr.
Familiemedlem:  175 kr.
Firmamedlem:    500 kr.

Indmeldelse til kasserer

Steen Horshauge
Friggasvej 3
9900 Frederikshavn
23 80 84 36

Steen Horshauge
23 80 84 36

Tast 25160

Kontingent tast 711544

CVR-nummer

32236499