Vennekredsen

Information

Praktisk om Bangsbo Botaniske Haves Vennekreds

Vil du vide mere om Vennekredsens arbejde, eller har du lyst til at støtte Bangsbo Botaniske Have ved evt. at blive medlem af Vennekredsen, så kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne.

En lille kreds af Venner er også aktive i Haven ved forskellige praktiske opgaver. Onsdag aften fra maj til oktober kl. 18 – 21, og fredage om formiddagen fra kl. 9.30 vil der altid være mulighed for at træffe én fra bestyrelsen. Som frivillig er der ingen forpligtigelser, hver især bestemmer selv, hvad man vil bidrage med.

PS. Den første onsdag i maj startes der altid med en rundvisning i Haven kl. 18

Hilsen Inger

Referat Generalforsamling


Bangsbo Botaniske haves Venner
Onsdag d. 20. marts 2024 30 fremmødte medlemmer.
1) Valg af dirigent: Jørgen Steen valgt
2) Formandens beretning: Inger Nielsen fremlagde årets beretning. (Bilag). Beretningen blev taget til efterretning.
3) Regnskab og Budget: Steen Horshauge fremlagde regnskab for 2023. (Bilag)
Regnskabet viste et mindre underskud på 10.722,28 kr. Der er dog aktiver for 36.017,40 kr. i foreningen. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Derefter blev budgettet for 2024 ligeledes fremlagt. Det blev taget til efterretning.
4) Fastsættelse af kontingent. Uændrede kontingentsatser vedtaget. Enkelt 125 kr., familie 175 kr. og virksomheder 500 kr.
5) Indkomne forslag: Ingen.
6) Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer: Det blev vedtaget, at der fremover skal være 5 medlemmer.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer. Genvalg til Inger Nielsen. Ejnar Josefsen og Sten Frederiksen ønskede ikke genvalg. Nyvalgt blev Sanni Damsgaard.
8) Valg af 2 suppleanter: Henning Kristiansen og Jonna Holm Stabel valgt.
9) Valg af revisorer: Jytte Tved og Hans Henrik Jensen genvalgt.
10) Evt. Formand Inger Nielsen takkede Sten Frederiksen for hans tid i bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen holdt Bo Storm et spændende foredrag med billeder fra Portugal. Derefter var foreningen vært ved et lille traktement.

Referent: Sten Frederiksen

Beretning 2024


Somme tider kan man gå og længes efter, at der skal blive tid for afholdelse af generalforsamling. Det betyder nemlig, at foråret er på vej, og der er tid til et tilbageblik på året, der er gået.

2023 har været et travlt år, men der har også været en del at klage over – så var der for vådt, så var der for tørt, så var der muldvarper, der skød op overalt, så var der rådyrene, der gnavede her og der. Nå, det var vist også alt det brok, jeg kunne finde på, så nu går vi over til alle de positive ting.

Selv om vi godt kan arbejde i Haven hele året, så er det jo første onsdag i maj, vi rigtig går i gang. Vi havde valgt at holde åben have denne aften, og der var et pænt fremmøde, og vi havde overtalt Petra, som er gymnastikinstruktør til at komme og fortælle og vise, hvordan vi skal tage hensyn til vores krop, når vi laver havearbejde. Det lykkedes også for hende at få os i gang med noget opvarmning. Bagefter var der kaffe og kage til alle.

Flere gange har vi vist ansigt ved arr. ude i byen. Først var der Forårsmessen i Arena Nord for at prøve at fange nye medlemmer i Vennekredsen, men også for at reklamere for Blomsterfestivalen. Ved Foreningernes dag var vi ligeledes repræsenteret med en stand i gågaden.

Ved arr. i Haven er Vennerne også naturligt med, især ved Blomsterfestivalen hvor der er megen forberedelse, der skal sås frø, der skal prikles og plantes, og der skal også snakkes lidt med planterne, for at få dem klar til salg. Blev der snakket for lidt, eller var det det kolde forår, der drillede, i hvert fald fik vi ikke rigtig plantesalget klar til festivalen. Det blev det så senere og heldigvis for det, så der kan blive brød til vores formiddagskaffe. Andre ting fangede dog de besøgendes interesse bl.a. de Pottemennesker, der sad rundt omkring på bænkene. Tak til de initiativrige venner.
For at være lidt mere på forkant med frøformering har vi fået installeret plantelys, og det skal selvfølgelig også være herinde i huset, så det kan næsten knibe for Ellen, Karl og Flemming også at være her.
I forbindelse med festivalen havde vi bryllup her i Haven, det var vores Nicklas, der fik sin Helle, og de havde også inviteret til reception bagefter – et festligt indslag.

Containeren, der står øverst i Haven er blevet beklædt med træ og senere malet og dekoreret af Jørn, den skulle gerne falde ind i området. Det gør den også, men alligevel var der nogen, der kunne finde den, og selv om den var godt låst, lykkedes det for ubudne gæster at brække den op stjæle vores grill. Øv øv.
Ved siden af containeren er der lavet en fin kompostplads, og planen er, at vi skal beholde så meget af haveaffaldet i Haven som muligt, både fordi vi gerne vil være grønne og passe på miljøet, men også fordi vi nu skal betale for at komme af med skidtet.

Materialebygningen her ved siden af Gartnerhuset har jeg nævnt både sidste år og forrige år, og jeg gør det igen, for nu ser det endelig ud til at det lykkes efter mange og lange forhandlinger med offentlige myndigheder. Vi glæder os til, at vi efter årets festival kan slippe for at køre op ad bakken med borde og bænke.

Der har været afholdt flere kurser i Bonsai både i foråret og i efteråret med rigtig god tilslutning, Michael og makker har været gode til at hjælpe og inspirere, og de har også været flinke til at komme og se til vores planter. Der er nu indkøbt et par træer af metal, således at kursister kan øve sig på dem, inden de mishandler deres egne små træer.
Plantemarkedet der blev afholdt i august havde fint besøg, og vennernes kaffe/kagesalg blev virkelig rost.

Haven fik i foråret en hjertestarter som fik sin plads her på Gartnerhuset, men vi håber ikke der bliver brug for den. Alligevel vil vi dog gerne vide hvad og hvordan, hvis det skulle blive aktuelt, derfor fik vi en aftale med Marianne Schmidt fra Hjerteforeningen, der kom og demonstrere den en fredag formiddag ganske gratis. Hun vil gerne komme en anden gang, hvis vi ønsker det, og måske ser vi hende også til Blomsterfestivalen.

Mange mennesker kommer igennem Haven, og heldigvis passer de besøgende også godt på vores have, kun enkelte gange har vi opdaget det modsatte f.eks. i The-huset, hvor nogen, måske af samfundets tabere, har lagt deres visitkort.
Vitus Rejser har besøgt os rigtig tit. På forhånd havde de bestilt 10 rundvisninger sommeren igennem, og deres opgørelse viser, at de har haft 1.500 gæster med på rundvisning. Det må da være en god reklame for Haven, og det giver penge i kassen.
Vennernes donationer til Haven og måden vores indtægter fremover bliver administreret på, kommer Sten ind på i forbindelse med gennemgang af regnskab.

Lugeholdet har været meget flittig til at møde op, vi kan godt være 8 – 10 – 12 personer pr. gang, det skal i have en rigtig stor tak for, og det er jo næsten også det eneste i får, men lige en lille udflugt som i sommer gik til Rosenhaven i Mariager, og en hyggelig grillaften har der dog været på programmet.
Vi har også været på bustur til Århus Botaniske Have. Her fik vi en meget spændende rundvisning i væksthusene. Vi var delt op i hold, og det var studerende der fortalte og viste rundt, nogle dygtige unge mennesker. Derefter var vi rundt i haven og fik nogle historier om de gamle træer, men ellers er haven nu ikke noget at prale af – den kan slet ikke klare sig i forhold til Botanisk Have i Frederikshavn.
Bagefter var vi på golfbanen, her nøjedes vi med at se ud på banen, men nød nogle dejlige stykker smørrebrød i deres cafe. Til slut var vi forbi en rosenplanteskole, her kunne Ellen nemt have fyldt hele bussen, men der blev da plads til alle, da vi skulle hjemad. Det var en rigtig god dag.

Vores fredagsmøder har selv her i vinter været godt besøgt, og det tager jeg som et tegn på, at det er et godt sted at være frivillig. Forhåbentlig kan vi blive endnu flere, selv om bordet er fuldt til formiddagskaffen, er der altid plads til en mere.
Der bliver i hvert fald brug for nogle stærke fyre i den kommende tid – vi tøser er bedst til at gå og nusse, det er hvad vores helbred kan holde til. Krydder/sansehaven skal gerne renoveres. De 90.000 kr. vi sidste år donerede til dette projekt, er ikke helt nok, der arbejdes ihærdigt på nogle flere sponsorater, og så snart det er i hus, går det i gang. Der skal nyt stråtag på Gartnerhuset også gerne her i sommer. Selvfølgelig er det professionelle, der skal klare det, men når taget bliver så pænt, vil vi også gerne have resten af huset frisket op med maling både ude og inde. Den nye tilbygning, der er sat af her ude blandt æbletræerne, håber vi på bliver klar inden Blomsterfestivalen, for så bliver der også noget arbejde for vennerne der, med at få lavet noget pænt udenoms areal.
Vores donation i år skal gå til nogle nye potter/baljer til engletrompeterne, Ellen arbejder på sagen, men det har ikke været så ligetil at finde de rette, men det kommer.
Som I kan se, er der masser af arbejde for dem, der ikke gider kravle mellem småplanter og lede efter lidt ukrudt.

Jeg slutter denne beretning med en stor tak til jer alle, den faste stab og alle de frivillige, tak for jeres indsats.

Formanden

Kontingent

Enkeltmedlem:   125 kr.
Familiemedlem:  175 kr.
Firmamedlem:    500 kr.

Indmeldelse til kasserer

Steen Horshauge
Friggasvej 3
9900 Frederikshavn
23 80 84 36

Steen Horshauge
23 80 84 36

Tast 25160

Kontingent tast 711544

CVR-nummer

32236499