Vennekredsen

Information

Praktisk om Bangsbo Botaniske Haves Vennekreds

Vil du vide mere om Vennekredsens arbejde, eller har du lyst til at støtte Bangsbo Botaniske Have ved evt. at blive medlem af Vennekredsen, så kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne.

En lille kreds af Venner er også aktive i Haven ved forskellige praktiske opgaver. Onsdag aften fra maj til oktober kl. 18 – 21, og fredage om formiddagen fra kl. 9.30 vil der altid være mulighed for at træffe én fra bestyrelsen. Som frivillig er der ingen forpligtigelser, hver især bestemmer selv, hvad man vil bidrage med.

PS. Den første onsdag i maj startes der altid med en rundvisning i Haven kl. 18

Hilsen Inger

Kontingent

Enkeltmedlem:   125 kr.
Familiemedlem:  175 kr.
Firmamedlem:    500 kr.

Indmeldelse til kasserer

Steen Horshauge
Friggasvej 3
9900 Frederikshavn
23 80 84 36

Tast 25160

CVR-nummer

32236499